Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva izradilo je izvješće o kakvoći mora za kupanje na plažama hrvatskog Jadrana za 2009. godinu. Ispitivanje kakvoće provodilo se u skladu s odredbama nove Uredbe o kakvoći mora za kupanje (NN 73/08), donesenoj na temelju članka 54. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša (NN 110/07) i prilagođenoj međunarodnim normama i pravnoj stečevini Europske Unije, Direktivi 2006/07/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o upravljanju vodom za kupanje što rezultate ispitivanja kakvoće mora na hrvatskim plažama čini usporedivim s rezultatima dobivenim u bilo kojoj državi članici Europske unije, priopćeno je iz MZOPUG-a. Tijekom deset ovogodišnjih ispitivanja provedenih u razdoblju od 11. svibnja do 30. rujna uzorci su prikupljani na ukupno 905 točaka, koje su prije početka sezone kupanja odredila predstavnička tijela sedam priobalnih županija. Sukladno Uredbi, na temelju ispitivanja provedenih kroz sezonu, po prvi put utvrđena je godišnja ocjena za svaku pojedinu točku. Konačna godišnja ocjena nije utemeljena samo na broju mikroorganizama (broju izraslih kolonija), već i na mjeri rasapa rezultata unutar skupa podataka. Naime, što je veći rasap rezultata veća je nepredvidivost stanja kakvoće mora, odnosno postoji veća mogućnost da budući uzorci neće udovoljavati propisanim graničnim vrijednostima. Ocjena kakvoće mora objedinjava stvarno stanje kakvoće mora (broj mikroorganizama) i potencijalni rizik od onečišćenja (rasap rezultata). Na najvećem broju točaka more je izvrsne kakvoće, dok je za njih 8 godišnja ocjena nezadovoljavajuća. Poslove praćenja kakvoće mora za kupanje smiju obavljati samo ovlaštene pravne osobe kojima su županije povjerile provedbu ovih poslova, a u svim županijama to su u 2009. godini bili županijski zavodi za javno zdravstvo. Po obavijesti o onečišćenju mora, oni su odmah dužni obaviti uzorkovanje mora i dostaviti podatke inspekciji zaštite okoliša i nadležnom upravnom tijelu u županiji koje informira javnost o njegovoj pojavi i očekivanom trajanju. Rezultati ispitivanja unose se u novu Bazu podataka, odnosno internetsku aplikaciju za prikaz ocjena kakvoće mora dostupnoj na internetskoj stranici MZOPUG-a, www.mzopu.hr koja pored ocjena kakvoće prikazanih obojanim kružnim simbolima i to plavim (izvrsna), zelenim (dobra), žutim (zadovoljavajuća) i crvenim (nezadovoljavajuća) na Google maps podlogama, dostupne su i brojne popratne informacije (npr. temperature zraka i mora, slanost, smjer vjetra).