Kakvoća mora za kupanje u Hrvatskoj je visoke kvalitete. Prema konačnoj ocjeni za protekle četiri sezone, od 2010. do 2013. godine, kakvoća mora za kupanje bila je izvrsna i dobra na 99% točaka mjerenja. Prema nizu godišnjih izvješća Europske agencije za zaštitu okoliša kakvoća mora za kupanje u Republici Hrvatskoj među najbolje je ocijenjenima na području Europe. Hrvatska je u top tri zemlje u Europi, uz Cipar i Maltu.
U 2013. godini ispitivanje kakvoće mora provodilo se od 15. svibnja do 30. rujna. Uzorci mora uzeti su s 913 točaka ispitivanja na 779 plaža u sedam priobalnih županija. Ocjenom izvrsno ocijenjeno je čak 879, odnosno 96,28% uzoraka. Njih 20 ili 2,19% ocijenjeno je dobrim za kupanje, a 8 uzoraka, odnosno 0,88%, dobilo je ocjenu zadovoljavajuće. Od ukupno 913 uzoraka njih 6, odnosno 0,66%, ocijenjeno je nezadovoljavajunć im za kupanje. Pod ekološkom mrežom Natura 2000 je 16,60% morskog teritorija, a na moru se nalazi ili je s njim povezano osam nacionalnih parkova i parkova prirode, priopćio je MZOIP.