Kako je objavio 'Jutarnji list', zagrebačkom odlagalištu otpada Jakuševac prijeti opasnost od eksplozije zbog prevelike koncentracije metana koja je sve bliža kritičnoj. Isto tako, smatra se da je odlagalište postalo nestabilno zbog razine procjednih voda koja je dosegnula 30 metara, u koje se izlučuju velike količine vode zaražene bakterijima od fermentacije unutar deponija. Pri tome se 'Jutarnji list' poziva na izvanredno izvješće stručnog nadzora općeg stanja sanacije odlagališta otpada Jakuševac, koje je 10.10.2007. godine izradila tvrtka Investinženjering, a koje je proslijeđeno tvrtki ZGOS (podružnici Zagrebačkog holdinga). Spomenuta tvrtka u tom izvješću zaključuje kako više nije u mogućnosti obavljati poslove nadzora u skladu sa zakonom i pravilima struke.