Japanska vlada  je najavila da njezin plan da do 2020. godine smanji emisije stakleničkih plinova za 25% u odnosu na razine iz 1990. nije ostvariv i da će biti revidiran. Pri tome se ističe da je taj cilj nemoguće postići zbog izglednih nestašica struje nakon katastrofe u NE Fukushima 1, nakon čega je uslijedilo zaustavljanje rada svih japanskih nuklearnih elektrana. Danas su od ukupno 62 reaktora, u pogonu samo dva. Zbog toga Japan troši više fosilnih goriva, a posljedica toga je rast emisija ugljičnog dioksida za 2,4%, javlja ruski portal 'Voice of Russia'.