Jedinice lokalne samouprave koje imaju važeći plan gospodarenja otpadom se od danas mogu javiti na javni poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Razdoblje prijave će trajati do 45 dana, a iznos ukupne investicije bi mogao iznositi preko 250 milijuna kuna. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike osiguralo je sufinanciranje do 85 % putem EU fondova, kroz Operativni program 'Konkurentnosti i kohezija'. Tako će jedinice lokalne samouprave morati dostaviti  podatke o potrebnom broju spremnika za odvojeno prikupljanje otpadnog papira i kartona, plastike, stakla, tekstila i  biootpada. Novi važeći plan gospodarenja otpadom ima oko 240 jedinica lokalne samouprave, a za očekivati je da će tijekom ovog i sljedećeg mjeseca taj broj narasti jer gradovi i općine paralelno rade na donošenju plana i dokumentaciji koja im je potrebna za prijavu na javni poziv Fonda. Također, Ministarstvo i Fond organizirat će tijekom ovog mjeseca regionalne radionice na kojima će predstavnicima gradova i općina te komunalnih tvrtki detaljno objasniti uvjete prijave na javni poziv, a svim prijaviteljima će biti osigurana i stručna podrška. Tomislav Ćorić, ministar zaštite okoliša i energetike, naglasio je da je i u tijeku natječaj za izgradnju i opremanje reciklažnih dvorišta u okviru kojega je osigurano 214,5 mil. kuna bespovratnih EU sredstava i zatvaranjima i sanacijama odlagališta u cijeloj Hrvatskoj, za što je osigurano 94 mil. kuna, objavilo je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike.