Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (MZOE) s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) osiguralo je nacionalno sufinanciranje za projekte koji se prijavljuju na natječaj programa LIFE u 2020. godini. 

Program LIFE je financijski instrument Europske unije koji potiče razvoj i provedbu inovativnih odgovora na izazove u provedbi i dostizanju ciljeva u području okoliša i klimatskih aktivnosti. 


Očuvanje prioritetnih vrsta 

Program odabrane projekte sufinancira u iznosu do 55 posto prihvatljivih troškova, osim za one iz Prirode i bioraznolikosti, gdje je moguće osigurati sufinanciranje do 60 posto, odnosno do najviše 75 posto sufinanciranja za projekte usmjerene na konkretne aktivnosti očuvanja prioritetnih vrsta i stanišnih tipova propisanih EU direktivama o staništima i pticama. 

FZOEU će odabrane projekte za financiranje iz Programa LIFE za 2020. sufinancirati u visini do 50 posto od preostalog iznosa koji korisnik mora samostalno osigurati, javlja Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Na LIFE program mogu se prijaviti javna tijela, privatne tvrtke i nevladine organizacije.