Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 117/2017) ključan je podzakonski propis kojim se utvrđeni uvjeti za gospodarenje otpadom, poslovi osobe odgovorne za gospodarenje otpadom i način rada reciklažnih dvorišta. Donijelo ga je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na temelju članka 86. stavka 4. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/2013 i 73/2017) i njime se propisuje sve vezano uz dozvole za gospodarenje otpadom, očevidnik prijevoza otpada i dostavu podataka o otpadu. Njime su ujedno u hrvatski pravni sustav prenesene svi važni europski propisi iz tog područja. Njegovim stupanjem na snagu (osmoga dana od objave u 'Narodnim novinama', odnosno 7.12.2017. godine) uglavnom prestaje važiti dosadašnji Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 23/2014, 51/2014, 121/2015 i 132/2015).