Godišnja svjetska potrošnja plastičnih vrećica kreće se između 500 i 1000 milijardi komada, prema procjeni zavoda za zaštitu okoliša iz SAD-a. Prema Strategiji gospodarenja otpadom u Hrvatskoj, godišnje nastane oko 1,2 milijuna tona komunalnog otpada. Pretpostavlja se da je od te količine između 10 000 i 15 000 t plastičnih vrećica, piše Vjesnik. U pokušaju 'stajanja na kraj' plastičnim vrećicama Udruga »Prijatelji životinja« pokrenula je 20. rujna na Hrvatskom festivalu održivog življenja - ZeGeVege potpisivanje peticije za zabranu plastičnih vrećica uz potporu mnogih udruga te je u jednom danu prikupljeno je više od 5000 potpisa. No, da bi se riješio problem, treba zabraniti njihovu proizvodnju. Oman ističe da zabrana plastičnih vrećica ima i edukacijsku poruku, jer se građani uče savjesnijem načinu življenja i odnosa prema prirodi i životinjama. Proizvođačima plastičnih vrećice uvedena je obveza plaćanja naknade od 1500 kuna za svaku tonu proizvedenih vrećica. U MZOPUG-u kažu da se naknadom za zbrinjavanje vrećica destimulira proizvodnja i korištenje plastičnih vrećica, a one koje se ipak proizvedu trebaju se organizirano skupljati i obrađivati, za što se i prikupljaju sredstva.