Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva započelo je s ovogodišnjim objavljivanjem rezultata mjerenja kakvoće mora na plažama duž Jadrana. Ispitivanja će se provoditi na 890 točaka ispitivanja duž cijele obale, svakih 15 dana, deset puta tijekom sezone kupanja odnosno do 30.9.2009. godine, a rezultati će biti objavljivani na internetskim stranicama županija i MZOPUG-a. Ispitivanja se provode u skladu s Uredbom o kakvoći mora za kupanje (NN 73/2008) i Programom ispitivanja kakvoće mora na plažama u od 15.5.2009. godine. Za primjenu Uredbe, odnosno informiranja javnosti izrađen je program za unos, obradu i valorizaciju rezultata ispitivanja te izvješćivanje i informiranje javnosti o kakvoći mora za kupanje koji se može pronaći na internetskim stranicama Instituta za oceanografiju i ribarstvo. Javnosti će biti dostupni rezultati ispitivanja kakvoće mora za kupanje u realnom vremenu i popratne informacije o temperaturama zraka, mora, onečišćenju itd.