Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva je izvijestilo da su podaci o kakvoći mora za kupanje na hrvatskim plažama dostupni i na stranicama Europske agencije za okoliš (EEA). Tako će, osim hrvatskih građana kojima su podaci o kakvoći mora na plažama duž jadranske obale već dulje vrijeme dostupni, i građani zemalja Europske unije moći pronaći informacije o plažama na kojima žele ljetovati u Hrvatskoj. Naime, Hrvatska je Europskoj komisiji za sezonu kupanja 2009. prvi puta dostavila Izvješće o kakvoći mora za kupanje na plažama hrvatskog Jadrana temeljem dobrovoljne suradnje, a prema Direktivi 2006/7/EZ o kakvoći vode za kupanje. Izvješće sadrži podatke za 905 ispitivanih mjesta s morskih plaža duž obale, a 2009. godine je 99,6% voda za kupanje zadovoljavalo propisanu kakvoću. Isto tako, tijekom sezone 2009. nijedna plaža nije bila zatvorena za kupače. Izvješće je izradio Odjel za zaštitu mora MZOPUG-a u suradnji s upravnim tijelima priobalnih županija, Institutom za oceanografiju i ribarstvo te Agencijom za zaštitu okoliša koja je nadležna za dostavu podataka u EEA-u.