Većina Kanađana je protiv primjene tehnologije hidrauličkog frakturiranja u proizvodnji nafte i plina iz škriljaca, objavila je kanadska tvrtka Environics Research. Prema podacima iz ankete, 62% Kanađana podržalo bi zabranu korištenja hidrauličkog frakturiranja dok nadležne agencije ne završe ispitivanje njezinih ekoloških posljedica. Ta tehnologija koristi smjesu kemikalija u radu, a zasad je poznato da etilen-glikol ima najveću ulogu. Ekološki aktivisti smatraju da se time nanosi velika šteta okolišu i podzemnim vodama. Anketa je provedena telefonski na 2000 ispitanika, a zagovornici proizvodnje iz škriljaca optužuju tvrtku da je pitanje namjerno postavila tako da se postigne negativan odgovor, javlja novinska agencija UPI.