Ministar državne imovine Goran Marić i gradonačelnik Karlovca Damir Mandić potpisali su u svibnju Ugovor o darovanju. Ministarstvo državne imovine tim ugovorom Gradu Karlovcu u vlasništvo prenosi zemljište površine 176 512 četvorna metra za potrebe sanacije i uređenja odlagališta komunalnog otpada. Vrijednost zemljišta je 860 000 kuna, objavljeno je na stranicama Grada Karlovca

Državna imovina kao potpora


"Uređenje odlagališta otpada predstavlja novi civilizacijski domet Karlovca u kojem se državna imovina pokazuje kao potpora svakodnevnom životu. A od toga nema ljepšeg ni plemenitijeg njezina cilja i svrhe", kazao je ministar Marić.

"Imamo razloga za iznimno zadovoljstvo, jer ovim ugovorom osiguravamo našem gradu novi servis i novi organizacijski komunalni standard", zaključio je gradonačelnik Karlovca Damir Mandić.