Grad Knin potpisom Sporazuma gradonačelnika za klimu i energiju obvezao se smanjiti emisije CO2 na svom području za najmanje 40 posto do 2030. godine učinkovitijom upotrebom energije i većom upotrebom obnovljivih izvora te usvojiti integrirani pristup ublažavanju i prilagodbi klimatskom promjenama. 

U tijeku su pripreme za izradu Akcijskog plana za održivu energiju i borbu protiv klimatskih promjena SECAP (Sustainable Energy and Climate Action Plan) kojim će se odrediti aktivnosti (mjere) kojima će se ostvariti planirano smanjenje od minimalno 40 posto emisija CO2, izvijestio je Grad Knin.

 

Održiva budućnost 

Inicijativu za usuglašavanje i donošenje Sporazuma gradonačelnika (Covenant of Mayors) pokrenula je Europska komisija 29. siječnja 2008. kao prioritetnu akciju prema smjernicama za poboljšanje mjera energetske učinkovitosti EU-a (Action Plan for Energy Efficiency). Potpisivanjem Sporazuma, gradonačelnici i načelnici dobrovoljno preuzimaju obvezu smanjenja emisija CO2 na svome području za 20 posto do 2020., odnosno 40 posto do 2030. godine. 

U Akcijskom planu energetski održivog razvitka i klimatskih promjena koji su svi potpisnici bili obvezni izraditi prema smjernicama EK-a, utvrđen je način postizanja ciljanih vrijednosti. 

Knin priključenjem ovoj inicijativi potvrđuje svoju viziju grada kao ugodnog mjesta za život na čijem se području vodi računa stvaranju održive budućnosti za buduće generacije racionalnim i odgovornim upravljanjem prirodnim resursima.