Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, na prijedlog Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU), donijelo je Odluku o 85% sufinanciranju bespovratnim sredstvima sanaciju odlagališta Grginac, udaljeno nekoliko kilometara od Bjelovara. Sanacija odlagališta, koji se prostire na 22.000 m2, koštat će 12 milijuna kuna (oko 8,25 mil. kuna bespovratnih sredstava) za uklanjanje 178 t komunalnog i neopasnog proizvodnog otpada. Radovi bi trebali započeti iduće godine i trajali bi godinu dana. Od 1970. – 1990. godine navedeno odlagalište je bilo službeno odlagalište Bjelovara i Općine Veliko Trojstvo, a planiranom sanacijom trebalo bi se trajno zatvoriti i onemogućiti daljnji negativni utjecaj na okoliš i ljudsko zdravlje. Sanacijom bi se spriječio dotok oborinskih voda, a postojeće vode će se deponirati na lagunu kojim će se voziti na uređaj za pročišćavanje, objavio je Večernji list.