U akciju prikupljanja otpada na potresom pogođenim područjima su se, na inicijativu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, uključile komunalne tvrtke iz raznih krajeva Hrvatske. One tako opremom i radnom snagom pomažu kolegama u Sisačko-moslavačkoj županiji.

Tako su za Gospodarnje opremom Sisak iz Poreča stigla komunalna vozila koja će im pomoći u svakodnevnom radu u teškim uvjetima. Komunalnu opremu su već ustupile i komunalne tvrtke iz Zagreba, Osijeka, Koprivnice i Čazme, a opremu i radnike namjeravaju poslati i tvrtke iz Zadra i Dubrovnika. U akciju su se uključili i proizvođači i dobavljači komunalne opreme, koji su stavili na raspolaganje određen dio te opreme.

Sve ove aktivnosti koje FZOEU provodi su dio Plana provedbe mjera gospodarenja otpadom nakon potresa na području Sisačko-moslavačke županije koji je donijelo Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja. Za provedbu tih mjera FZOEU je osigurao 50 mil. kuna, čime će se sufinancirati sakupljanje, prijevoz, odvajanje i obrada otpada, ali i nabava potrebne opreme. Pri tome se u skladu s načelima kružnog gospodarstva želi iskoristi što više vrijednih svojstava otpada, odnosno da odvojeno prikupiti građevinski, električni i elektronički otpad, gume, namještaj i drugi glomazni otpad, tekstil te opasni otpad iz kućanstva, kako bi se tako sakupljeni otpad uputio na daljnju obradu, izvijestio je FZOEU.