Osigurana su sredstva za projekt 'Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada Čret'. Ukupna vrijednost radova na sanaciji tog odlagališta u Novom Marofu iznosi 17,48 mil. kuna, od čega će se 13,3 mil. kuna bespovratnih sredstava osigurati iz Operativnog programa 'Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.', dok će se preostali financirati Grad Novi Marof i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Nakon ostvarenja projekta odlagalište će se sanirati i zatvoriti, čime će se značajno povisiti kvaliteta života u njegovom okruženju. Naime, u proteklih 55 godina na njemu je odloženo 184 000 m3 raznog otpada, a ono se nalazi svega 500 m zračne linije od središta grada. Rok za završetak radova je godinu dana, objavilo je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike.