“Prilagodbom Direktivi o integriranom sprečavanju i nadzoru onečišćenja korak smo bliže ostvarivanju visokih standarda zaštite okoliša i povećanju konkurentnosti hrvatske industrije u Europskoj uniji, to je naša obaveza, ali i velika prilika“ istaknuo je ministar zaštite okoliša i prirode Mihael Zmajlović na završnoj ceremoniji za IPA projekt 'Uspostavljanje centara za implementaciju IPPC direktive na regionalnoj razini u Hrvatskoj', priopćeno je iz MZOIP-a. Direktivom o integriranom sprečavanju i nadzoru onečišćenja, takozvanom IPPC direktivom, regulira se pitanje okolišne dozvole kojom se postiže visoki stupanj zaštite okoliša u cjelini, dok se okolišnom dozvolom regulira rad najvećih industrijskih zagađivača, a obveznici njenog ishođenja propisani su prilogom I. direktive. „Kako bismo ostvarili ciljeve IPPC Direktive i približili ih korisnicima uspostavljen je model IPPC centara čija će glavna uloga biti pružanje pomoći i informacija u provođenju i izdavanju objedinjenih uvjeta zaštite okoliša, odnosno okolišne dozvole", rekao je Zmajlović.  Na taj način pružena je pomoć industriji, kao i svim ostalim dionicima uključenim u proces provedbe postupka utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša. Uz glavnog nositelja, Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, u projektu vrijednom 1.060.800 eura sudjelovale su i Hrvatska gospodarska komora te Agencija za zaštitu okoliša. Započet je u studenom 2011. i trajao 18 mjeseci. Od ukupne vrijednosti projekta, 954.720 eura financirano je iz pretpristupnog programa IPA I 2009, a ostatak je financiran nacionalnim sredstvima. 
Kako navode iz Ministarstva, ključni korisnik projekta je gospodarstvo, odnosno obveznici ishođenja okolišnih dozvola, kojima je pružena mogućnost usklađivanja s visokim standardima Europske unije u pogledu zaštite okoliša, a ujedno i sa zahtjevima konkurentnosti na tržištu Europske unije. Druga skupina korisnika su jedinice lokalne i regionalne samouprave koje će na svom području imati industrijska postrojenja u skladu s visokim standardima zaštite okoliša. Treća su skupina nevladine organizacije i grupe zainteresiranih građana koji su dodatno educirani u smislu sudjelovanja pri odlučivanju u pitanjima zaštite okoliša i industrijske politike te na kraju državna uprava koja je uključena u provedbu IPPC direktive. Tijekom provedbe projekta educiran je široki krug dionika uključenih u postupak utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša, kroz ukupno 48 radionica i treninga koji su se održavali na prostoru cijele Hrvatske. Edukacija je fokusirana na smjernice i pomoć vezane uz sve zahtjeve IPPC postupka. Osim radionica i treninga, projekt je pružio podršku industriji kroz obilazak postrojenja kako bi se odgovorilo na pitanja i zahtjeve industrije o pripremi dokumentacije potrebne za postupak utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša. Pored edukacije, razvijen je i model IPPC centara kroz uspostavu IPPC Foruma čija je glavna uloga razmjena informacija o IPPC-u unutar Hrvatske te između Hrvatske i Europske unije. Aktivnosti IPPC Foruma obuhvatit će i informiranje o razvoju IPPC-a u Hrvatskoj kroz IPPC informacijski sistem. Kapaciteti sudionika ojačani su i putem trenerskog programa kako bi se znanja proslijedila i svim stranama zainteresiranim za sudjelovanje u IPPC centrima. U konačnici, postiže se konkurentnost hrvatske industrije u okviru Europske unije, uz istovremeno ispunjavanje visokih standarda zaštite okoliša. Cilj objedinjenih uvjeta zaštite okoliša je sprečavanje emisija u zrak, vodu ili tlo gdje je to provedivo, uzimajući u obzir gospodarenje otpadom, a tamo gdje to nije provedivo, njihovo smanjenje na najmanju moguću mjeru kako bi se postigao visok stupanj zaštite okoliša u cjelini. Radi ostvarenja navedenog cilja, objedinjeni uvjeti zaštite okoliša propisuju uporabu 'najboljih raspoloživih tehnika' koje uključuju uporabu tehnologije i način na koji je postrojenje projektirano, njegovu izgradnju, rad, kontrolu i eventualno uklanjanje. Nakon što je Hrvatska pripremila projektni zadatak koji je odobren od strane Europske unije, potpisan je ugovor za provedbu projekta s tvrtkom SAFEGE Consulting Engineers u konzorciju s tvrtkom Prospect C&S i Witteveen+Bos u ukupnom iznosu od 1.060.800 eura. Šef Delegacije Europske unije u Republici Hrvatskoj Paul Vandoren u svom obraćanju na završnoj ceremoniji čestitao je svima koji su radili na projektu i naglasio da su svojim radom pridonijeli implementaciji jednog od najkompleksnijih dijelova EU legislative u Hrvatskoj, zaključuje se u priopćenju MZOIP-a.