Nova studija Sveučilišta u Washingtonu došla je do vrlo zabrinjavajućih rezultata. Procijenjeno je da postoji 90% vjerojatnost da će se temperatura Zemlje povećati između 2,0oC i 4,9oC, 5% da će se zagrijati za 2oC ili manje te 1% vjerojatnosti da će se zagrijati za 1,5oC ili manje do 2100. godine. Očekuje se da će rast populacije krajem stoljeća dosegnuti 11 milijardi i imati veliki učinak na projekcije povećanja temperature u svijetu. Međutim, pošto će najveće povećanja populacije biti u Africi, gdje se relativno malo koriste fosilna goriva, očekuje se da neće biti značajanog učinka. Ključan faktor, prema studiji, bi trebala biti emisija ugljika u gospodarstvu. Povećanjem učinkovitosti i uvođenjem standarda za redukciju emisija onečišćenje zraka se tijekom godina smanjilo, ali ne dešava se dovoljno brzo.  Tako je Velika Britanija prošle godine bila za 0,5oC toplija od prosječne temperature. Dogovoreni ciljevi u Pariškom sporazumu nedovoljni su da ograniče povećanje temperature za samo 1,5oC ili manje. Prema tome, najbolji scenarij bi bio povećanje temperature za 2oC, no samo s uloženim velikim naporom u svim sektorima u idućih 80 godina, objavio je Energy Live News.