Ministar zaštite okoliša i energetike Slaven Dobrović održao je u ponedjeljak sastanak s predstavnicima jedinica lokalne samouprave s otoka Krka na temu zbrinjavanja tvari koje su na lokaciji Dina Petrokemije u Omišlju ostale nakon prestanka rada pogona. Ministar Dobrović je predstavnike lokalne samouprave izvijestio o koracima koje Ministarstvo poduzima s ciljem rješavanja problema. 
"Pokrenuli smo proces utvrđivanja i proglašenja lokacije Dina Petrokemije u Omišlju crnom točkom, kako bi se moglo krenuti u sanaciju i za to koristiti EU sredstva", objavio je ministar Dobrović. S obzirom na stanje u postrojenju koje već 6 godina ne radi, za sljedeći tjedan je dogovoren odlazak radne skupine na lokaciju, a u njoj će biti predstavnici Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Ministarstva unutarnjih poslova, jedinica lokalne samouprave kao i djelatnika koji su prije radili u postrojenju, a kako bi pregledali lokaciju i otkrili eventualne prijeteće opasnosti. Tu spada i visoka trava koju je potrebno ukloniti jer predstavlja požarnu opasnost, a pregledat će se i svi spremnici kako bi se provjerilo stanje te u slučaju potrebe učinile zamjene ventila. Ministarstvo, podsjetimo, kontinuirano osigurava i čuvarsku službu na lokaciji kako bi se spriječio ulazak neovlaštenih osoba. Uz to, dakle, ide se u proceduru proglašenja lokacije Dine u Omišlju crnom točkom i njenu sanaciju. "Po hijerarhiji postupanja s otpadom naša je dužnost pokušati kemikalije koje su ostale najprije upotrijebiti negdje drugdje. To smo i napravili sa plinskim klorom koji je opasna tvar ali ga koristi industrija i on je izmješten iz Dine na taj način. Isto je bilo i s rashladnim tvarima za koje smo našli korisnika koji ih je preuzeo. Preostale tvari za koje nema korisnika na tržištu je potrebno sanirati. Zato idemo u ovaj postupak proglašenja crne točke te ćemo za cjelovitu sanaciju lokacije moći koristiti sredstva iz EU fondova", rekao je ministar Dobrović. Izrađen je hodogram aktivnosti te je najavljeno da će odluka o proglašenju crne točke biti donesena najkasnije do 1. listopada ove godine, a nastavno na to i odluka o sanaciji.