Udruga krizni eko stožer Marišćina predala je Državnom odvjetništvu u Rijeci kaznenu prijavu protiv odgovornih osoba i tvrtke Ekoplus zbog onečišćenja zraka koji trpe iz Centra za gospodarenje otpadom Marišćina, kako tvrde, već šest godina. Prijavili su ih za kaznena djela protiv okoliša – ugrožavanje okoliša postrojenjem, opisano  i kažnjivo po Članku 197. stavak 1. Kaznenog zakona i kazneno djelo ugrožavanje okoliša otpadom, opisano i kažnjivo po članku 196. stavak 2 Kaznenog zakona, kažu u udruzi koja se već dugo vremena bori za promjene u radu Centra. Riječ je o području na kojem živi više od 5.000 stanovnika. "Smrad s Marišćine je i više od samog stresa. Deponijski plinovi u sebi nose na stotine raznih kemijskih spojeva. Nekoliko ih mjeri mjerna postaja na ulazu u Marčelje, kada nije u kvaru, ali većina se tih parametara uopće ne mjeri, iako je jako štetna za ljudski organizam. Iako nas uvjeravaju da su ti parametri unutar dozvoljenih granica, mi, mještani koji smo izloženi svim tim štetnim utjecajima, znamo da niti jedna granična vrijednost iznad nule nije prihvatljiva za naše zdravlje. Prema sadašnjim medicinskim saznanjima, smatra se da prosječna kancerogeneza traje 10 godina. U prijevodu, od prvog izlaganja kancerogenoj molekuli do nastanka prve mutirane kancerogene stanice prolazi 10 godina, pri čemu kronična izloženost navedenim molekulama povećava rizik od nastanka malignih tumora. Možemo zaključiti da ćemo negativni učinak Marišćine moći u potpunosti evaluirati kroz nekoliko godina, kada će se napuniti 10 godina od početka smrada i izloženosti svim štetnim molekulama. Argument "nisu zabilježeni nikakvi štetni učinci za zdravlje" se, stoga, ne smije koristiti jer nam tek predstoji evaluirati ukupan štetni utjecaj Marišćine", kažu u toj udruzi na konferenciji za medije.