Na danas održanoj midterm konferenciji projekta „Razminiranje, obnova i zaštita šuma i šumskog zemljišta u zaštićenim i Natura 2000 područjima u dunavsko-dravskoj regiji - Naturavita“ predstavljeni su do sada ostvareni rezultati projekta te je svečano otvoren edukacijsko- posjetiteljski centar „Podravlje“. Razdoblje provedbe je od 23. lipnja 2015. godine do 23. rujna 2023. godine, a radi se o najvrjednijem projektu zaštite prirode u regiji koji se u potpunosti provodi na području Osječko – baranjske županije. Projekt se provodi u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija za razdoblje 2014. – 2020.“, a ukupna vrijednost je 376,8 milijuna kuna od čega 85% čine bespovratna sredstva EU-a. 

Korisnik projekta su Hrvatske šume, dok su partneri na projektu Ministarstvo unutarnjih poslova, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU, Hrvatske vode te Javna ustanova „Park prirode Kopački rit“. Projekt „Naturavita“ započeo prije dvije godine i sada je na pola puta. Do sada je uspješno provedena biološka obnova šuma i šumskog zemljišta sadnjom novih autohtonih vrsta drveća na 60 % projektno planirane površine, poboljšana je protupožarna zaštita šuma izgradnjom 17 od planiranih 18 protupožarnih prosjeka s elementima šumske ceste. Obnovom šumske kuće „Podravlje“ unaprijeđena je edukacijska infrastruktura, a provođenjem edukacije povećat će se svijest javnosti o bioraznolikosti i minskoj opasnosti. Jedna od aktivnosti projekta „Naturavita“ uspostava je edukacijske infrastrukture u sklopu koje je obnovljena šumska kuća „Podravlje“ koju je ovom prigodom svečano otvorena. 

Poučne staze

Vrijednost radova obnove Centra je 2.835.012,57 kn, a vrijednost unutarnjeg opremanja 486.466,70 kn koji su također financirani sredstvima EU iz Kohezijskog fonda u iznosu od 85 %. U okruženju centra do polovice studenoga bit će uspostavljene četiri poučne staze koje će dodatno upotpuniti ponudu centra. U Edukacijsko-posjetiteljskom centru organizirat će se edukacije o minskoj opasnosti i sustavom zaštite Natura 2000 i njegovim značajkama te o upoznavanju sa šumskim ekosustavom. Za vrijeme trajanja projekta prijevoz školske djece bit će osiguran iz proračuna projekta.

 

Negativne će se posljedice minske zagađenosti sanirati obnovom šuma i vrijednih prirodnih staništa, obnovom i izgradnjom šumske protupožarne infrastrukture te edukacijske infrastrukture. Provedba edukacije povećat će svijest o minskoj opasnosti i bioraznolikosti, dok će se izradom studije revitalizacije i uspostavom sustava praćenja doprinijeti očuvanju dobrog stanja voda i o vodama ovisnih ekosustava na projektnom području.