Ljubljansko komunalno poduzeće Snaga (Čistoća) potvrdilo je da će se plastični otpaci iz Ljubljane i šire okolice voziti u Beč i spaljivati u jednoj od triju bečkih spalionica na neprofitnoj osnovi. Ljubljana bi rješenje svog komunalnog problema mogla pronaći u spalionici u Celju, no ona posluje na profitnoj osnovi, stoga bi takav način spaljivanja bio preskup. Prema dogovoru Ljubljane i Beča, slovenski otpad bi se u Austriji spaljivao na neprofitnoj osnovi, po cijenu 54 EUR za tonu, a Ljubljana bi plaćala samo troškove prijevoza, obzirom da bi troškovi spaljivanja bili pokriveni energijom koja se dobije iz tako spaljenog otpada. Takvim aranžmanom, koji čeka odobrenje Ministarstva za okoliš i prostor, bilo bi pokriveno oko 8.000 plastičnog otpada godišnje. No, iz međunarodnog programa Zero Waste u koji je Ljubljana uključena, a koji okuplja gradove čiji je cilj zbrinjavanje otpada u kojemu se sav otpadni materijal ponovo iskoristi ili reciklira, upozoravaju da bi Ljubljana u slučaju odvođenja otpada na spaljivanje u Austriju, taj status mogla izgubiti. 
Slovenci su se u zadnjih nekoliko godina fokusirali na smanjenje količine otpada, pa su tako 2010. godine reciklirali 22% otpada, a već dvije godine kasnije ta je brojka iznosila 42%. Iako je 2014. trend pao na 36 posto, iduće godine pojačali su napore i svrstali se među prva tri sa 54,1 posto. Prva na ljestvici našla se Njemačka koja je 2015. godine reciklirala 66,1%, Austrija je na drugom mjestu sa 56%, dok čvrsto treće mjesto drži Slovenija. EU je za sve svoje države članice postavila cilj da povećaju reciklažu otpada iznad 50% do 2020. godine. Na kraju 2015. taj je cilj ispunilo tek 6 zemalja EU i to su, osim Njemačke, Austrije i Slovenije, Belgija s 53,4 posto, Švicarska s 52,7 posto i Nizozemska s 51,7 posto. Nakon njih slijedi Švedska na sedmom mjestu, Luksemburg na osmom, Danska na devetom i Velika Britanija na desetom mjestu. Najniže na ljestvici uvrstila se Crna Gora koja je 2015. uspjela reciklirati samo 5,4 posto otpada. Prosječna količina komunalnog otpada po stanovniku u EU se 2015. godine po prvi put nakon 2007. povećala. Utvrđeno je 477 kilograma, tri kilograma više nego u 2014. godini i 50 kilograma manje nego u 2002. godine kada su zabilježene najviše vrijednosti. Najviše otpada po stanovniku proizveli su Danci sa 789 kg.