U subotu, 31. svibnja završio je prvi hrvatski Zero Waste simpozij „EcoLogic 2014“ u organizaciji „Kriznog eko stožera Marišćina“. Tijekom simpozija pokazalo se da Hrvatska ima dobre primjere komunalnih društava koja su samoinicijativno i uvažavajući zakonske obveze od 1. srpnja ove godine, pokrenuli sustave odvojenog prikupljanja otpada, primjerice na otoku Krku, u Crikvenici i Novom Vinodolskom. Hrvatska ima stopu odvajanja otpada od 5% a Krk preko 40%, no većina komunalnih tvrtki nije postigla željene rezultate u odvajanju otpada. Uzroci leže u nepostojanju infrastrukture za adekvatno i ekološko zbrinjavanja bio-otpada, nedovoljnoj organizacijskoj, materijalnoj, financijskoj i edukativnoj potpori lokalne i regionalne vlasti, Ministarstva zaštite okoliša i prirode te Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Nedostatak je također i u zakonskim osnovama i nepostojanju izvedivog i zakonom podržanog modela sankcioniranja odnosno nagrađivanja korisnika komunalne usluge. Ipak, mala skupina komunalnih društava svojom dobrom voljom i sredstvima, uz stalne improvizacije i konzultacije njihovih kolega iz drugih sredina te ekoloških udruga, pokušava pronaći sustav koji će zadovoljiti zakonske obveze, educirati stanovništvo, spriječiti divlje deponije i pronaći plasman vrijednih sirovina iz otpada. Simpozij je pokazao da je u Ljubljani s više od 280.000 stanovnika, unatoč urbanoj sredini, Zero Waste s preko 50%-tnim odvajanjem otpada itekako moguć. Uložena sredstva u novu infrastrukturu komunalno društvo „Snaga“ je u cijelosti, dobro rukovođenim procesima, uspjela vratiti u roku 6 mjeseca od trenutka uvođenja novog, Zero Waste koncepta. Komunalno društvo „Snaga“ u suradnji s inicijativom Zero Waste Europe, čiji su predstavnici Enzo Favoino i Joan Marc Simon, u kratkom roku od godinu dana od postavljanja sustava postigli razinu od 50% odvajanja otpada. Jedan dio svojih sirovina, prvenstveno onih od plastike čak plasira i na hrvatsko tržište, dok se nerijetko od domaćih stručnjaka iz komunalnih društva, lokalne i regionalne vlasti  čuje kako tržište sirovina ne postoji te da je energetska oporaba spaljivanjem i suspaljivanjem otpada uz konačno odlaganje otrovnog pepela, jedino optimalno rješenje. Prilika za Rijeku nalazi se u suradnji ovih dvaju gradova kroz javno-javni oblik partnerstva bez posebnih troškova, koje predstavlja najuspješnije oblike partnerstva.