Ledolomac XI uspostavio je koridor kroz cijelu duljinu ledostaja i zajedno s Ledolomcem VI omogućio protočnost leda na Sektoru rijeke Dunav od zajedničkog interesa (hrvatsko-mađarsko-srbijanskog) od Dunaföldvara-a (rkm 1.560) do Vukovara (rkm 1.333), priopćeno je iz Hrvatskih voda. U ponedjeljak, 23.1. se nastavilo održavanje dionice. Sukladno bilateralnom mađarsko-srbijanskom sporazumu za lomljenje leda na Dunavu u Srbiji u popodnevnim satima kroz dionicu ledostaja na području Republike Hrvatske prošli su i Ledolomac VII te Ledolomac Szécsenyi.Učinak rada ledolomaca XI i VI očituje se u intenzitetu opadanja vodostaja od 20.1.2017. u 07:00 do 23.1.2017. u 07:00 sati: Drave u Osijeku (-58 cm), Dunava u Batini (-58 cm), Aljmašu (-110 cm) Bogojevu (-128 cm) i Dalju (-110 cm). Vodostaji na svim dunavskim vodomjernim stanicama u Hrvatskoj niži su od razina mjerodavnih za uspostavu pripremnih stanja obrane od poplava. Prema trenutačnim prognozama iz uzvodnih podunavskih zemalja, vodostaj rijeke Dunav do daljnjega će se kretati u domeni niskih voda, ispod razina mjerodavnih za uspostavu pripremnih stanja obrane od poplava na zaštitnim vodnim građevinama uz rijeku Dunav i najnizvodnije dionice njegovih pritoka. 
Zbog pojave ledostaja - zaleđenosti vodne površine stojećim ledom u punom profilu na nekoliko lokacija od 14.1.2017, uspostavljena je redovna obrana od leda na cijelom toku rijeke Dunav kroz RH od rkm 1433+060 do 1295+510 te je još uvijek na snazi.