Kako stoji u izvješću nekoliko ekoloških organizacija, svijet bi trebao potrošiti desetke milijarda dolara u obliku poticaja u idućih nekoliko godina kako bi osigurao da države koje uništavaju šume prekinu s tom praksom. Očuvanjem šuma smanjio bi se pritisak na tržište na kojem se prodaju kvote za emisiju ugljičnog dioksida, prenosi HRT detalje izvješća ekoloških organizacija. Uništavanje šuma veliki je faktor u ukupnoj emisiji stakleničkih plinova u svijetu i odgovoran je za 15% njihove globalne emisije. Drveće apsorbira ugljični dioksid, uskladišti ugljik i u atmosferu vraća kisik, a bez dovoljno sredstava za plaćanje smanjenja emisije tih plinova temeljenog na očuvanju šuma mehanizam poznat kao REDD (smanjenje emisije i uništavanja šuma) bit će u velikoj mjeri potkopan.  Među najvećim proizvođačima ugljičnog dioksida zbog opsega uništavanja šuma su Brazil, Indonezija i Nigerija. Izvješće je izradilo nekoliko organizacija za zaštitu okoliša, a među njima je i program UN-a za okoliš. 
EU predlaže da se do 2020. za 50% smanji uništavanje šuma, što bi znatno smanjilo pritisak na ograničavanje emisije stakleničkih plinova, prenosi HRT.