U sklopu 5. sjednica Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem potpisani su ugovori za 130 projekata na području Virovitičko-podravske, Požeško-slavonske, Brodsko-posavske, Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije ukupne vrijednosti 1,3 mlrd. kuna.
Između ostalih, potpisani su i ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte izrade studijsko-projektne dokumentacije za regionalne centre za gospodarenje otpadom Orlovnjak i Šagulje vrijedni 25,5 mil. kuna. Time su ostvareni preduvjeti za pripremu ta dva važna projekta za uspostavu integralnog sustava gospodarenja otpadom u tom dijelu Hrvatske. Ugovorima će se za svaki CGO sufinancirati izrada studije izvedivosti s analizom troškova i koristi, studije utjecaja na okoliš za CGO-e, dokumentacija potrebna za ishođenje lokacijske dozvole za CGO-e, elaborati zaštite okoliša za pretovarne stanice, dokumentacija potrebna za ishođenje lokacijskih i građevinskih dozvola za pretovarne stanice, projektna prijava za osiguranje europskih sredstava, dokumentacija o nabavi radova, usluga i opreme za CGO-e i pretovarne stanice. Očekuje se da će za dvije godine sva potrebna dokumentacija biti pribavljena pa će izgradnja centara biti prijavljena za europsko sufinanciranje, a radovi bi mogli započeli 2021. Pri tome će se CGO Šagulje nalaziti u istoimenom mjestu pokraj Nove Gradiške i obuhvatit će područja Brodsko-posavske, Požeško-slavonske i dio Sisačko-moslavačke županije, dok je CGO Orlovnjak planiran je pokraj Antunovca i obuhvatit će područje Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije, izvijestilo je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike.