Direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) Siniša Kukić i direktor tvrtke Ekoplus Miodrag Šarac koncem prošlog tjedna potpisali su ugovor za sufinanciranje troškova zbrinjavanja goriva koji nastaje u procesu obrade miješanog komunalnog otpada na Marišćini

"Svjesni određenih poteškoća s kojima su suočena naša dva centra za gospodarenje otpadom Marišćina i Kaštijun, a do kojih je došlo uslijed nepovoljnih uvjeta u plasmanu goriva iz otpada, Fond je svakom od tih centara odobrio sufinanciranje od 5,6 milijuna kuna koji će se do konca 2021. godine koristiti za te namjene", rekao je direktor FZOEU-a Siniša Kukić.

 

Željena razina

Problematika nepovoljnijih uvjeta u plasmanu goriva iz otpada proizlazi iz činjenice da je zbog zabrane uvoza u Kinu došlo do oštrog pada izvoza plastike i papira za reciklažu te je to posredno utjecalo i na povećanje cijene koju za to treba plaćati Ekoplus, javlja FZOEU

"Kao direktoru na odlasku, drago mi je što svoj potpis stavljam na ovaj ugovor za koji sam se borio više od godinu dana, a koji je važan korak za rješavanje poremećaja kojima je izložen cijeli sustav zbrinjavanja goriva iz otpada. Sredstvima od 5,6 milijuna kuna Fond će sudjelovati u pokrivanju dijela povećanog troška zbrinjavanja goriva iz otpada, a Ekoplus će ovaj iznos subvencioniranja prepustiti komunalnim društvima kako bi se koristi od ove dodjele prenijele na građane. Potrebno je još puno zajedničke energije da se cjelokupni sustav gospodarenja otpadom dovede na željenu razinu", izjavio je Šarac.