Vlada je na jučerašnjoj sjednici zaključkom zadužila ministra gospodarstva i održivog razvoja Tomislava Ćorića da donese Plan provedbe mjera gospodarenja otpadom nakon potresa na području Sisačko-moslavačke županije, a Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) da sklopi odgovarajuće ugovore o financiranju opravdanih troškova provedbe tih mjera u 100 postotnom iznosu te da u tu svrhu osigura sredstva procijenjene vrijednosti od 50 milijuna kuna. 

Kako bi se započelo s obnovom potresom pogođenih područja, izvijestio je, među ostalim, FZOEU, potrebno je prethodno očistiti sve lokacije na kojima je došlo do urušavanja zgrada te na odgovarajući način zbrinuti građevinski i drugi otpad. Namjera je da se u skladu s kružnim gospodarstvom iskoristi što više vrijednih svojstava otpada, odnosno da se odvojeno prikupe razne vrste otpada iz kućanstava kako bi se tako sakupljeni otpad uputio na daljnju obradu. 

Direktor FZOEU-a Siniša Kukić je izjavio kako Fond ima iskustva u provedbi ovakvih interventnih mjera te je slične aktivnosti proveo prije nekoliko godina na poplavljenim područjima Gunje i Hrvatske Kostajnice. "Djelatnici Fonda bit će svakodnevno na terenu, obići ćemo cijeli prostor i učiniti sve kako bi se što prije očistilo to područje i započela obnova kuća", istaknuo je.