Ministarstvo zaštite okoliša i prirode donijelo je pozitivno rješenje za zahvat prihvata, privremenog skladištenja i loženja krutog goriva iz otpada (RDF/SRF) u tvornicama cementa Sv. Juraj i Sv. Kajo, uz primjenu odgovarajućih mjera zaštite okoliša, prenosi Slobodna DalmacijaCEMEX Hrvatska će, međutim, biti spreman koristiti ovo gorivo u procesu proizvodnje cementa tek nakon što ishodi sve potrebne daljnje dozvole, što se očekuje do kraja godine za tvornicu Sv. Juraj, dok je u tvornici Sv. Kajo potrebno izgraditi i postrojenje za doziranje ove vrste zamjenskog goriva, priopćeno je iz uprave CEMEX-a. "Studija utjecaja na okoliš pokazala je kako će planirani zahvat korištenja krutog goriva iz otpada u našim tvornicama biti prihvatljiv za okoliš uz provedbu propisanih mjera zaštite i program praćenja stanja okoliša, što znači da ćemo i dalje provoditi redovita praćenja i izvještavati o emisijama. Koristit ćemo samo pripremljeno kruto gorivo iz otpada koje posjeduje odgovarajuću dokumentaciju određenu normom HRN EN 15359, koja ga klasificira kao proizvod na tržištu, a ne otpad. Poštujući sve hrvatske i europske propise, osigurat ćemo vrhunske standarde u zaštiti okoliša", izjavio je Trpimir Renić, predsjednik Uprave CEMEX Hrvatske. CEMEX je tijekom postupka procjene utjecaja na okoliš otvoreno komunicirao o projektu i uključivao zainteresiranu javnost u postupak. U ožujku 2012. godine organizirao je javno predstavljanje projekta pri čemu je omogućio javnosti da sudjeluje u izradi sadržaja studije. Takav postupak nije zakonom propisana obveza, niti je do sada bila uobičajena praksa u Hrvatskoj. Stručnjaci angažirani na izradi studije razmotrili su, uvažili, obradili i uključili one prijedloge za koje su procijenili da razumno pridonose kvaliteti i cjelovitosti studije. Same studije za kruto gorivo iz otpada javnosti su predstavljene u ožujku ove godin e.Nakon što je savjetodavno stručno povjerenstvo imenovano od nadležnog Ministarstva razmotrilo sve pristigle primjedbe, Studija je dobila pozitivnu ocjenu, temeljem koje je i izdano pozitivno rješenje prihvatljivosti ovog zahvata za okoliš. Ovim se CEMEX pridružio ostalim hrvatskim cementarama koje već imaju dozvole za korištenje krutog goriva iz otpada, ali i tristotinjak cementara EU koje to već koriste. Postotak korištenja zamjenskih goriva u cementnoj industriji primjerice Njemačke ili Austrije veći je od 60 posto, dok je isti u Hrvatskoj na razini oko 5 posto. Hrvatska se početkom 2013. uključila u europski sustav trgovanja emisijama CO2, pa je CEMEX-u povećanje udjela zamjenskih goriva ključno pitanje za održanje konkurentnosti u cementnoj industriji. Trenutačno CEMEX u Hrvatskoj koristi otpadna ulja, kominu masline te drvnu sječku kao zamjenska goriva. Kruto gorivo iz otpada je neopasni obrađeni komunalni otpad koji preostaje nakon što su iscrpljeni svi ostali za okoliš prihvatljivi načini gospodarenja otpadom predviđeni hijerarhijom, odnosno zakonskom regulativom Hrvatske i Europske unije.