Europska komisija prošli tjedan je predstavila popis glavnih pokazatelja za praćenje napretka u ostvarivanju ciljeva EU-a u području okoliša i klime do 2030. te dugoročnu viziju 'živjeti dobro unutar granica planeta' za 2050. godinu. 

Novim okvirom za praćenje u okviru Osmog programa djelovanja za okoliš, koji je nastao nakon intenzivnih savjetovanja s dionicima i članicama, nastoji se potaknuti transparentnost i informirati Europljane o učinku klimatske i okolišne politike EU-a, izvijestila je EK

Politikama EU-a potrebno je postići da Europljani ponovno žive i rade u skladu s ograničenjima planeta. Stoga, pokazatelji obuhvaćaju napredak prema ekološkoj dobrobiti, uključujući gospodarske i socijalne čimbenike. Oni bi tako mogli biti temelj za mjerenje zdravlja gospodarstava i društava na temelju dobrobiti, a ne samo na temelju najpoznatijeg gospodarskog pokazatelja, BDP-a. 

"Imamo vrlo ambiciozne ciljeve u području okoliša i klime koji će nam pomoći da ostvarimo pravednu zelenu tranziciju potrebnu Europi i svijetu. No, ne može se upravljati onime što se ne može mjeriti. Kako bismo ostali na dobrom putu, moramo pomno pratiti ostvarujemo li ciljeve. Ti nam pokazatelji u tome pomažu", izjavio je izvršni potpredsjednik Frans Timmermans, zadužen za Europski zeleni plan. 


Kružno gospodarstvo

"Politike su dobre samo ako se učinkovito provode. Ti će nam glavni pokazatelji pomoći u provedbi politika dogovorenih u okviru Europskog zelenog plana jer ćemo s pomoću njih utvrditi trendove i olakšati utemeljenu raspravu među tvorcima politika o tome gdje je potrebno učiniti više", rekao je povjerenik za okoliš, oceane i ribarstvo Virginijus Sinkevičius

Glavni su pokazatelji oblikovani u skladu sa strukturom Osmog programa djelovanja za okoliš, koji se temelji na Europskom zelenom planu, i uključuju dva, tri pokazatelja koji su najrelevantniji za politiku i statistički pouzdani za svaki prioritetni cilj programa do 2030., a obuhvaćaju ublažavanje i prilagodbu klimatskim promjenama, kružno gospodarstvo, nultu stopu onečišćenja i bioraznolikost. Osim toga, popis uključuje pet pokazatelja za mjerenje napretka u rješavanju glavnih pritisaka na okoliš i klimu. 

U skladu s ciljevima Europskog zelenog plana, to obuhvaća prelazak na održive sustave za energiju, industriju, mobilnost i hranu, koji je nužan u narednim godinama. Glavni skup usto uključuje pokazatelje za praćenje napretka prema glavnim preduvjetima, koji obuhvaćaju održivo financiranje, primjenu načela 'onečišćivač plaća' i postupno ukidanje subvencija štetnih za okoliš. 

Posljednje poglavlje okvira za praćenje uključuje sistemske pokazatelje čiji je cilj obuhvatiti napredak prema trima dimenzijama ekološke dobrobiti kako bi se obuhvatili i gospodarski i socijalni aspekti koji nadilaze zaštitu prirode


Detaljne procjene 

Komisija će svake godine uz pomoć odabranih glavnih pokazatelja izvješćivati o postignutom napretku na temelju pregleda stanja koji će Europska agencija za okoliš provoditi od 2023. nadalje. 

To će izvješćivanje olakšati godišnju razmjenu informacija između Komisije, članica i Europskog parlamenta, koja će se odvijati u skladu s Osmim programom djelovanja za okoliš. 

Osim toga, Komisija će tijekom trajanja programa provesti dvije detaljne procjene – preispitivanje u sredini programskog razdoblja 2024. i završnu evaluaciju 2029. Komisija će nastaviti promicati usklađenost između glavnih pokazatelja Osmog programa djelovanja za okoliš i drugih međusektorskih alata za praćenje, kao što su europski semestar i praćenje UN-ovih ciljeva održivog razvoja koje provodi EU.