Mjerne postaje za praćenje prirodne radioaktivnosti koje će služiti za utvrđivanje nultog stanja prirodne radioaktivnosti okoliša postavljene su u rujnu na Čerkezovcu na Trgovskoj gori, gdje će se graditi Centar za zbrinjavanje radioaktivnog otpada koji je u osnivanju. 

Postavljeni su totalizator, postaja za uzorkovanje zraka i sustav za mjerenje ambijentalne brzine doze. Totalizator služi za kontinuirano prikupljanje oborina. Prikupljeni uzorci oborinskih voda, priopćeno je iz Fonda za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško (NEK), preuzimat će se svaki mjesec te analizirati u ovlaštenom laboratoriju. Određivat će se ukupan sadržaj suhe tvari, ukupna gama i beta aktivnost te sadržaj stroncija i tricija. 

Predviđeno vrijeme praćenja radioaktivnosti u oborinskim vodama za definiranje nultog stanja je godina dana od postavljanja. Sustav će biti uključen i u redoviti monitoring nakon uspostave Centra. 

Za potrebe određivanja ukupne gama aktivnosti (koncentracija aktivnosti gama emitera) u zraku postavljena je postaja za uzorkovanje koja omogućuje neprekidan protok potrebnog volumena zraka i prikupljanje uzoraka čestica i aerosola iz zraka na filterima. Filteri se redovito mijenjaju te se na njima provode laboratorijske analize određivanja vrste i aktivnosti radionuklida u zraku. 


Sustav pripravnosti 

Postaja za mjerenje postojeće doze radioaktivnosti u okolišu (ambijentalna brzina doze) sadrži gama detektor s postoljem, univerzalni zapisivač podataka i ostalu potrebnu opremu. Gama detektor je kalibriran s ambijentalnom ekvivalentnom dozom i ima široki mjerni raspon koji omogućuje detektiranje malih vrijednosti i promjena prirodnih radioaktivnosti u okolišu, javlja Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva NE Krško

Postaja omogućuje prikupljanje, analizu i pohranjivanje rezultata kontinuiranog mjerenja ambijentalne brzine doze na lokaciji Centra te će biti uključena u postojeću SPUNN mrežu, odnosno u sustav pripravnosti Hrvatske u slučaju povišene razine radioaktivnosti u okolišu, a osigurava ulazne podatke za procjenu doza za stanovništvo. 

Svrha utvrđivanja nultog stanja prirodne radioaktivnosti okoliša je utvrditi cjelovit i neovisan pregled stanja radioaktivnosti na Čerkezovcu i u okolici, ali i na području općine Dvor. 

Mjerenja se obavljaju propisanim metodama putem akreditiranih laboratorija i stručnog osoblja, a rezultati trebaju biti usporedivi s graničnim vrijednostima i literaturnim podacima s drugih lokacija. 

Temeljem rezultata utvrđivanja postojećeg stanja, može se preciznije definirati potreba budućeg redovitog monitoringa, odnosno praćenja stanja okoliša objekta.