Zadar je prošle godine evidentirao 27 divljih odlagališta i uklonio više od 3000 t otpada. Procjenjuje se prema dojavama građana da je na području Musapstana i drugim dijelovima Zadra trenutačno pronađeno oko 200 lokacija ilegalno deponiranog otpada. U Musapstanu, koji od 2012. godine u Prostornom planu grada Zadra definiran kao park-šuma, uz plastične vrećice i sitni komunalni otpad mogu naći i nekoliko većih 'divljih' odlagališta građevinskog materijala: razbijenih pločica, cigla, ostaci zidova kade, WC školjke, umivaonici. Također se mogu naći i odbačeni dvosjedi i trosjedi, fotelje, laminat, plastične kante za boju, građevinske mrežice i nekoliko hrpa betona. Park-šuma također čuva i odbačene dijelove automobila: branike, gume, vrata, limove, vjetrobranska stakla, žice i akumulatore veličine oko 30 m2. Sve više se može naći i klaoničkog otpada, za čiju je sanaciju grad Zadar ove godine povećao sredstva u odnosu na prošlu za 45.000 kuna, objavila je Slobodna Dalmacija.