Ministarstvo zaštite okoliša i prirode uručilo je tri inspekcijska rješenja kojima se od 15. listopada zabranjuje obavljanje djelatnosti gospodarsenja otpadom i dolaganje svih vrsta otpada komunalnim tvrtkama u Zaprešiću, Pazinu i Trogiru. Za komunalno poduzeće Zaprešić d.o.o. utvrđeno je da nema dozvolu za gospodarenje otpadom te nije započeto sa sanacijom. Komunalno poduzeće Trogir Holding d.o.o. iz Trogira također nema dozvolu za gospodarenje otpadom, nije započeto sa sanacijom a na odlagalištu se odlaže i proizvodni otpad iz brodogradnje. Komunalno poduzeće Usluga d.o.o. iz Pazina nema dozvolu za gospodarenje otpadom, a rok za dostavu dokumentacije potrebne za njeno izdavanje bio je 30. lipnja ove godine. U nadzoru je, također, utvrđeno da nije započeto sa sanacijom. Pri planiranju nadzora i izdavanju rješenja, inspekcija zaštite okoliša posebno se vodila kriterijima je li ishođena valjana dozvola, je li rad komunalnog poduzeća usklađen s takvom dozvolom, je li započela sanacija odlagališta, te ostalim poput provjere udjela odloženog miješanog komunalnog otpada i ostalih vrsta otpada ili lokacijom odlagališta. U Ministarstvu kažu da žele poslati jasnu poruku da je dosljedno provođenje zakona osnova za uspostavljanje održivog gospodarenja otpadom te da ne postoji imaginarni tolerantni prostor između onoga što propisuju zakoni i onoga što će se na terenu smatrati prihvatljivim. "Nije prihvatljivo da se svjesno ne poštuju zakonske odredbe, da se kalkulira s prihvatljivošću kazne i ne poduzima ništa po pitanju uvođenja održivog sustava gospodarenja otpadom i dostizanju rokova koje smo ispregovarali i zacrtali, posebice onih koji se odnose na smanjenje količine odloženog komunalnog otpada, sanacije i zatvaranje neusklađenih odlagališta i uvođenje sustava odvajanja otpada", naglašavaju u MZOIP-u. Mjere zabrane primjenjuju se od 15. listopada, a do tog vremena odlagatelji, u suradnji s jedinicama lokalne samouprave, moraju pronaći adekvatan i zakonit način zbrinjavanja kako bi se i dalje mogla obavljati javna usluga prikupljanja komunalnog otpada te kako se ne bi u pitanje dovelo zdravlje i sigurnost građana. Pri izdavanju rješenja o zabrani odlaganja Ministarstvo je vodilo računa o tome da postoji mogućnost organiziranja drugačijeg načina zbrinjavanja prikupljenog otpada, u dogovoru sa susjednim gradom, općinom i njihovim komunalnim poduzećem. To će predstavljati određene troškove komunalnom poduzeću, no koliko i na koliko dugi period ovisit će samo o njihovoj spremnosti i brzini rješavanja problema zbog kojih je zabrana odlaganja i naložena, kažu u ministarstvu. Akcija kontrole legalnosti odlagališta pod nazivom "Velika čistka" nastavit će se vezano za sve kategorije otpada.