Ministarstvo zaštite okoliša i prirode nastupilo je oštro protiv Hrvatske komore inženjera građevinarstva koja se izjasnila protiv ekološke mreže koja će ulaskom Hrvatske u Europsku uniju postati sastavni dio europske mreže natura 2000. Kažu da Komora nije ni pročitala Zakon o zaštiti prirode koji regulira to područje, a tijekom javne rasprave koja je trajala mjesec dana nisu uputili svoje primjedbe. "Prijedlog ekološke mreže Natura 2000 izrađen je sukladno kriterijima EU direktiva, obvezujućim za sve članice na isti način, koje propisuju da se područja Natura 2000 određuju na temelju prirodoznanstvenih i stručnih kriterija. Postotak je stoga rezultat prirodnih vrijednosti i bogatstva bioraznolikosti pojedine zemlje članice. Po istim znanstvenim kriterijima po kojima je određena za sve zemlje, definirana je Natura2000 u Hrvatskoj i mi smo među zemljama s najvećom biološkom raznolikošću u Europi. Ponajprije zahvaljujući činjenice da pripadamo u četiri biogeografske regije: alpsku, panonsku, kontinentalnu i mediteransku. Posebnost a ujedno i jedno od osnovnih obilježja je veliko bogatstvo krških predjela koja su prave riznice bioraznolikosti. Za razliku od većine Europskih zemalja u Republici Hrvatskoj su očuvane sve tri vrste velikih zvijeri: medvjed, vuk i ris, koje imaju veliko područje kretanja što traži i zaštitu njihovih staništa. Ovo su neki od razloga zašto je 29,64 % ukupnog teritorija Republike Hrvatske predloženo za europsku ekološku mrežu Natura 2000 i to je nešto s čime se samo možemo ponositi. Činjenicu da 36,92% kopnenog dijela Hrvatske po tim, iznimno strogim kriterijima ulazi u Naturu 2000 smatramo ogromnim priznanjem i potvrdom našeg prirodnog bogatstva koje smo dužni u povoljnom stanju zaštiti i očuvati. Natura 2000, kolokvijalno ekološka mreža, nije mreža strogih rezervata u kojima je svaka aktivnost zabranjena, ona predstavlja mrežu područja važnih za očuvanje ugroženih vrsta i stanišnih tipova te se kod zahvata mora osigurati očuvanje pojedinih vrsta i stanišnih tipova. Jedan od primarnih ciljeva nacrta Zakona o zaštiti prirode je utjecati na svijest svih, građana jednako kao investitora, da život ili zahvat u ekološkoj mreži pretpostavlja razmišljanje o njoj i njenim okvirima u najranijoj fazi zahvata odnosnu u svakodnevnom životu stanovnika. Nedopustivo je i neodrživo trenutno stanje da se tvrdoglavo izbjegavaju propisi, iscrtavaju planovi, projektiraju zahvati a da se prethodno nije provjerilo je li to u prostoru moguće čime se u zabludu i nepotreban trošak dovodi potencijalne investitore. Oko 4% naše zemlje je izgrađeno. Je li doista moguće da postoje stotine zahvata koji ne mogu naći svoje mjesto u preostalih 96%? Prema istraživanju na razini Europske Unije, prednosti koje proizlaze iz Natura 2000 su reda veličine 200 do 300 milijarda eura godišnje. Stoga ulaganje u Natura 2000 ima smisla i izravno se odnosi na ciljeve rasta i zapošljavanja, što može biti motor za lokalne i regionalne ekonomije", kažu u MZOIP-u.