Ministarstvo zaštite okoliša predstavilo je tri projekta sanacije odlagališta otpada vrijedna više od 130 milijuna kuna. To su sanacije odlagališta otpada u Samoboru, Semeljcima i Pakracu. Za samoborsko odlagalište otpada Trebež ministar je tamošnjem gradonačelniku Kreši Beljaku uručio Poziv za dostavu projektnog prijedloga za sanaciju. Riječ je o projektu vrijednom 95,7 milijuna kuna. Ako projekt zadovolji sve tražene kriterije i bude odobren za financiranje, iz europskih fondova bit će osigurano 85% sredstva, dok će 15% sredstava osigurati Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Sličnu proceduru je već prošla Općina Semeljci koja je poziv za dostavu dokumentacije dobila 28. veljače 2014. godine, a danas je ministar Zmajlović načelniku Grgi Lončareviću uručio Odluku o financiranju sanacije odlagališta Stara Ciglana. Projekt je vrijedan 2,89 milijuna kuna. Iz europskih fondova osigurano je 85% iznosa, a preostalih 15% u Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Prema planu, odlagalište komunalnog i industrijskog otpada Stara Ciglana u Semeljcima bit će sanirano početkom 2016. godine. Za razliku od odlagališta u Samoboru i Semeljcima, sanaciju odlagališta komunalnog otpada Crkvište u Pakracu sufinancirat će se nacionalnim sredstvima. Direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Sven Müller s gradonačelnikom Pakraca Davorom Huškom potpisao je ugovor za sanaciju vrijedan 34 milijuna kuna, a koju će Fond sufinancirati s 80% iznosa, odnosno 27,2 milijuna kuna. „Osim radova na sanaciji odlagališta, predviđena je i izgradnja reciklažnog dvorišta, a troškovi uključuju i geodetske radove, projektantski i stručni nadzor, izradu dopune projektne dokumentacije te troškove zaštite na radu.“ rekao je Sven Müller.