Izvješće pokazuje da je do sada provedenom modernizacijom rafinerije nafte Sisak riješen problem onečišćenja sumpornim dioksidom (SO2) iz rafinerije, zbog čega je kakvoća zraka u Sisku u odnosu na ovu onečišćujuću tvar u 2010. godini bila Prve kategorije, što potvrđuju i provedena mjerenja kakvoće zraka na tri automatske mjerne postaje na lokacijama Caprag, Galdovo i Centar. Kakvoća zraka s obzirom na teške metale (kadmij, nikal, arsen), dušikov dioksid (NO2), ugljikov monoksid (CO) i benzen također je bila Prve kategorije. Ostaje problem prekomjerno onečišćenog zraka sumporovodikom (H2S), koji je direktna posljedica rada Rafinerije, što će se trajno riješiti izgradnjom i puštanjem u rad novog Koking postrojenja. Zabilježene su i povećane vrijednosti lebdećih čestica promjera manjeg od 10 µm, čije se emisije vezuju uz izgaranje goriva u kućnim ložištima te uz promet. Radovima predviđenim u Programu modernizacije postrojenja Sektora Rafinerije nafte Sisak u razdoblju od 2007. do 2010. godine završena su postrojenja za odsumporavanje i hidrodesulforizaciju FCC benzina, a puštanje u probni rad postrojenja izomerizacije planira se ovoga mjeseca. Vrijednost do sada obavljenih radova iznosi približno 118 milijuna eura. Druga faza koja uključuje izgradnju tri kapitalna postrojenja, MHC/HDS kompleks (blagi hidrokreking /hidrodesulfurizacija nafte), postrojenje za proizvodnju vodika i novo Koking postrojenje, neće se realizirati u planiranom roku do kraja 2011. godine. Razlog tome su promjene vanjskih okolnosti poslovanja uslijed ekonomske krize u 2009. Kako u Ini još uvijek nije donesena odluka o raspisivanju javnog natječaja za početak gradnje novog MHC/HDS i Koking postrojenja, Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva zatražilo je preko Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva podatke o statusu modernizacije RN Sisak. Tijekom ove i sljedeće godine planira se zatvaranje blow-down sustava kod postojećeg Koking postrojenja te prikupljanje kiselih plinova iz sustava baklje KP-4 i njihovo usmjeravanje na postrojenje za odsumporavanje, što će znatno smanjiti emisije sumporovodika u okolnom zraku te dodatno poboljšati kakvoću zraka u gradu Sisku. Može se zaključiti da su sve propisane mjere koje se odnose na smanjenje emisija benzena i sumporovodika iz I. faze modernizacije rafinerije redovito provodile. Međutim, do dovršetka II. faze modernizacije zadovoljenje svih ekoloških zahtjeva u vezi kakvoće zraka, zbog mogućih daljnjih prekoračenja satnih vrijednosti sumporovodika, nije realno, priopćilo je Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva.