V. d. gradonačelnica Zagreba Jelena Pavičić Vukičević izjavila je da je u 2020. u u mehanizaciju i kontejnere za odvojeno prikupljanje otpada uloženo više od 300 mil. kn, što je rezultiralo činjenicom da je na Jakuševcu prikupljeno 14 % manje miješanog komunalnog otpada u odnosu na raniju godinu. U izradi je Studija za gospodarenje otpada Zagreba i Zagrebačke županije, objavio je grad Zagreb.

Posebno mi je drago da Studija koja ide u smjeru cjelovitog rješenja obuhvaća Grad Zagreb i Zagrebačku županiju. U narednome periodu ćemo uz pomoć EU fondova, EU banke za obnovu i razvoj i Svjetske banke sasvim sigurno zaokružiti cijelu ovu priču kako bismo još više miješanog komunalnog otpada mogli oporabljivati na najbolji mogući način“, naglasila je Pavičić Vukičević pa je apelirala na sve da taj napor učine u svojim kućanstvima i da odvojeno prikupljaju otpad. To će doprinijeti kvaliteti zraka u gradu i okolici.

Grad je započeo sklapati ugovore s podnositeljima zahtjeva koji su stekli pravo na novčanu naknadu zbog umanjene kakvoće življenja na područjima mjesnih odbora Jakuševec, Hrelić i Mičevec. Prvi dio naknade za 2021. iznosi 4 000,00 kn, a pravo ostvaruje 2 100 žitelja mjesnih odbora Jakuševec, Hrelić i Mićevec. Grad Zagreb je za navedenu svrhu osigurao 3 milijuna kuna.