Nakon što je podvodni robot udario u ventilacijski sustav kupole na dnu Meksičkog zaljeva British Petroleum morao je ukloniti kupolu za crpljenje nafte sa oštećene bušotine pa sva nafta ponovno istječe u more, prenosi HINA. Kupola je uklonjena, a ekipe provjeravaju formiraju li se u njoj tzv. hidrati, nakupine poput kristala koje mogu začepiti cijev kojom se nafta crpi u tanker na površini. Koliko bi to moglo potrajati, nitko ne zna. Kupola je dnevno prikupljala oko 3,8 milijuna litara nafte, približno polovicu količine koja svakodnevno istječe u more od 20. travnja, kada je eksplodirala i potonula naftna platforma Deepwater Horizon. Treba istaknuti kako je prije problema s kupolom, sustav je prikupio oko 2,6 milijuna litara nafte u posljednja 24 sata, od čega je 1,65 milijuna litara spaljeno na površini. Trenutačno najgore procjene govore da dnevno u zaljev istječe oko 9,45 milijuna litara nafte na dan. Od incidenta na platformi 20. travnja procjenuje se da je u Meksički zaljev isteklo između 253 i 480 milijuna litara nafte, prenosi HINA.