Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva odobrilo je Studiju utjecaja na okoliš buduće spalionice otpada u Zagrebu. Spalionica kapaciteta 400 000 t otpada godišnje gradit će se na Žitnjaku, unutar prostora centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, a izgradnja bi trebala započeti tijekom 2008. godine. U spalionici će se spaljivati komunalni otpad u količinama 300 000 t godišnje (što je za oko 50 000 t više nego što se do sada odlagalo na odlagalištu Jakuševac), 110 000 t mulja iz pročistača otpadnih voda i 16 000 tkanalizacijskog otpada od čišćenja rešetki. Površina postrojenja iznosit će 75 000 m2, dok se ulaganja procjenjuju na 290 mil. eura. Uz to, kako bi se mogla iskorištavati toplina iz spalionice, izgradit će se i vrelovod duljine oko 7 km za spoj na TE-TO Zagreb i Centralni toplinski sustav. Spomenutu studiju izradili su konzorcij Elektroprojekta i austrijske tvrtke WTE Wassertechnik (prije Novum Wassertechnik).