U Parku prirode Kopački rit potpisani su ugovori o sufinanciranju Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti vrijedni 1.104.658 kn za prva četiri projekta. Ukupna vrijednost projekata je oko 4 milijuna kuna, a preostale iznose osigurava Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Park prirode Kopački rit i IPA. „Ova inicijalna ulaganja od preko 4 milijuna kuna omogućit će da se s projektima parka prirode Kopački rit aplicira za sredstva iz strukturnih fondova EU u iznosima preko 22 milijuna kuna. Time će Kopački rit, na najbolji mogući način zauzeti svoje mjesto na karti europskih destinacija.“– izjavio je ministar Mihael Zmajlović. Park prirode Kopački rit, osim što je svjetski prepoznato močvarno područje i mjesto iznimne bioraznolikosti, značajna je turistička atrakcija Baranje i cijele Hrvatske.
Ugovori predstavljaju prvu fazu investiranja i odnose se na sljedeće projekte: Sufinanciranje sanacije Prijemnog centra Mali Sakadaš Prijemni centar Mali Sakadaš izuzetno je važan za organizirani prihvat posjetitelja te predstavlja prvo upoznavanje posjetitelja s vrijednostima Parka prirode i razlozima zbog kojih je područje Parka prirode Kopački rit proglašeno zaštićenim. Izrada projektne dokumentacije – Unutarnje uređenje dvorca Tikveš – posjetiteljski centar Projekt obnove objekata Novog dvorca Tikveš i Lovačkog dvorca unutar kompleksa dvoraca Tikveš usmjeren je na uređenje u svrhu edukacije i prezentacije povijesne, kulturne i prirodne baštine ovog prostora i Parka prirode. Izrada projektne dokumentacije priprema je za financiranje iz strukturnih fondova EU, a procjenjuje se da je sama obnova vrijedna preko 20 milijuna kuna. Glavni cilj ovog projekta je poboljšati infrastrukturu uz poplavno područje Drave i Dunava u hrvatsko-mađarskom graničnom pojasu te razvijati ekoturizam u Parku prirode Kopački rit. Nabava turističkog vlakića i prezentacijske aktivnosti jedan su dio projekta. IPA projekt- Jačanje mreže zaštićenih područja rijeke Dunav kao preduvjet za očuvanje prirodnih vrijednosti Dunava ("DANUBE PARKS S.T.E.P. 2.0") Cilj projekta je sustavno i zajedničko rješavanje pitanja zaštićenih područja rijeke Dunava kroz jačanje mreže zaštićenih područja rijeke Dunav kao preduvjeta za zaštitu prirodne baštine. U projekt je uključeno 14 partnera iz 8 podunavskih zemalja, a projektne aktivnosti u kojima sudjeluje Park prirode Kopački rit usmjerene su na zaštitu crne topole i orla štekavca te na zajedničko istraživanje Dunava i zaštitu riječne morfologije.