Ipak se uskoro neće plaćati naknada za PET ambalažu za mliječne proizvode. Trenutno se prikuplja samo 28% otpada a godišnje oko 70 milijuna nove ambalaže za mlijeko izlazi na tržište i stvara se 2,2 milijuna kg otpada koji završava na odlagalištima. Stoga se ne može reći da je riječ o dobroj novosti iz resornog ministarstva. 
 
Naime, Vlada je izmijenila Uredbu o gospodarenju otpadnom ambalažom. Izmjenama se proširuje sustav povratne naknade s ambalažom od mlijeka i tekućih mliječnih proizvoda i ambalažom od pića volumena 0,2 litre. Povratna naknada od 0,50 lipa vrijedit će i za ambalažu mlijeka, ali i bočice od mliječnih proizvoda, poput primjerice jogurta. 

Intervencija industrije

Ali, intervencija industrije je očigledno urodila plodom, jer je to trebalo stupiti na snagu već ove godine a ipak se prolongira tek od 1. siječnja 2021. Industrija je lani tvrdila da će to dovesti do poskupljenja mlijeka i jogurta za 52 lipe, donosno 60 lipa i tražila je odgodu do 2020., no dobila je i više vremena, jer su sve karike u sustavu oporabe PET ambalaže očito još uvijek prilično labave. 

Smanjuju se manipulativne naknade koju Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost isplaćuje prodavateljima i osobama koji upravljaju reciklažnim dvorištima, a koji otpadnu ambalažu od pića preuzimaju od potrošača ručno uz istovremeno povećanje naknade za preuzimanje otpadne ambalaže putem uređaja. Uvođenje naknade najmanji je problem za Vladu, a bitno veći su EU penali koji državi od kraja godine prijete zbog neispunjavanja ciljeva u gospodarenju otpadom. Tim je više nejasno zbog čega opet prolongiranje rokova za PET ambalažu od mliječnih proizvoda.