Zbog problema oko odlaganja otpada u Trogiru i Makarskoj održan je sastanak ministra Mihaela Zmajlovića, župana Splitsko-dalmatinske županije Zlatka Ževrnje, gradonačelnika Grada Makarske Tonćija Bilića i gradonačelnika Grada Trogira Ante Stipčića. Župan i gradonačelnici zatražili su sastanak kod ministra kako bi ga obavijestili o aktivnostima provedenim od zabrane odlaganja u Trogiru do danas. Nakon dvosatnog sastanka, Ministar Zmajlović izrazio je zadovoljstvo poduzetim aktivnostima po pitanju gospodarenja otpadom u Trogiru i Makarskoj." Zadovoljan sam aktivnostima koje su u zadnjih par mjeseci poduzete po pitanju gospodarenja otpadom u Trogiru, no posao se mora dovršiti. Inspekcijsko rješenje iz listopada je bilo vrlo jasno, potrebno je uskladiti odlagalište,  ishoditi dozvole i pokrenuti sanaciju. “ Kako je na sastanku predstavio gradonačelnik Trogira Ante Stipčić poduzeti su važni koraci za uvođenje primarne selekcije kako bi se bitno smanjila količina otpada koja ide na odlaganje, intenzivno se radi na usklađenju odlagališta, a ishođena je i lokacijska dozvola za sanaciju odlagališta. Grad Trogir proveo je natječaj za izgradnju usklađene plohe za odlaganje koja će biti usklađena s pravilnicima i svim uvjetima zaštite okoliša, a za dovršenje tog postupka potrebno je određeno vrijeme.  Poštujući navedene objektivne okolnosti i potrebno vrijeme za dovršenje posla ali vodeći prije svega računa o zaštiti javnog interesa, inspekcija  zaštite okoliša izdati će rješenje kojim će se odobriti privremeno skladištenje otpada na rok od maksimalno 90 dana pod strogim uvjetima zaštite okoliša, na nepropusnu plohu i uz obavezu dnevnog prekrivanja. Nakon isteka roka otpad se mora zbrinuti u propisno izgrađenim kazetama, odnosno na zakonom propisani način, priopćeno je iz MZOIP-a.