Ministarstvo zaštite okoliša i energetike ističe da u ovom trenutku nema govora o izbacivanju parka s popisa svjetske baštine UNESCO-a, o čemu se od ljeta piše u medijima. "Ministarstvo zaštite okoliša i energetike poduzima sve kako bi se smanjio pritisak na Nacionalni park Plitvička jezera i otklonili prigovori UNESCO-a te ističemo da su u ovom trenutku navodi da parku prijeti izbacivanje s popisa svjetske baštine UNESCO-a neutemeljeni. Nacionalni park Plitvička jezera je najpoznatija prirodna vizura Hrvatske u svjetskim razmjerima i jedno od biološki i geomorfološki najbogatijih područja Republike Hrvatske. Njegovo očuvanje predstavlja javni interes države, no na žalost, dugogodišnja praksa toleriranja pretjerane turističke eksploatacije i izgradnje na tom području dovela je do ugroze ovog zaštićenog prirodnog područja na što je pažnju skrenuo i UNESCO. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike je svjesno problema u kojima se nalazi Nacionalni park Plitvička jezera kao i preporuka Odbora za svjetsku baštinu UNESCO-a te se u posljednjih pola godine intenzivno radi na njihovu rješavanju u suradnji sa Javnom ustanovom Nacionalni park Plitvička jezera i Ministarstvom graditeljstva i prostornog uređenja. Cilj nam je učinkovita zaštita Nacionalnog parka, smanjenje kako broja posjetitelja tako i pojačane izgradnje objekata. Uspostavljena je kvalitetna međuresorna suradnja kako bi se iznašlo zajedničko rješenje za sva ključna pitanja, uključujući intenzitet izdavanja građevinskih dozvola i njihovu zakonitost, kvalitetu prostornog plana i potrebu za izmjenom istog, kao i trenutno važeću zakonsku proceduru za izdavanje građevinskih dozvola u nacionalnim parkovima. Također, prema preporuci Odbora za svjetsku baštinu UNESCO-a Ministarstvo je u reaktivnu monitoring misiju pozvalo IUCN (Međunarodna unija za očuvanje prirode koja provodi stručne evaluacije za UNESCO) s ciljem dobivanja objektivnog mišljenja o stanju u parku te utvrđivanju optimalnih rješenja", kažu u ministarstvu.