Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (MINGOR), Ministarstvo financija (MFIN) i Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) potpisali su Sporazume o delegiranim poslovima u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO)

U okviru NPOO-a HBOR-u je povjerena provedba financijskih instrumenata ukupne vrijednosti 1,925 milijardi kuna. 

Potpisanim sporazumima omogućava se provedba pet financijskih instrumenata: Financijskog instrumenta izravnih kredita za mikro, male i srednje poslovne subjekte ukupne vrijednosti 500 milijuna kuna; Financijskog instrumenta Fonda subvencija kamata po kreditima za mikro, male i srednje poslovne subjekte ukupne vrijednosti 200 milijuna kuna; Financijskog instrumenta Fonda subvencija kamata po kreditima subjektima srednje tržišne kapitalizacije i velikim poslovnim subjektima ukupne vrijednosti 200 milijuna kuna; Financijskog instrumenta Fonda subvencija kamata po kreditima za subjekte javnog sektora ukupne vrijednosti 200 milijuna kuna te Financijskog instrumenta jamstvenog fonda za kredite subjektima srednje tržišne kapitalizacije i velikim poslovnim subjektima ukupne vrijednosti 600 milijuna kuna.

 

Osnovica buduće održivosti

"Cilj financijskih instrumenata koje će HBOR provoditi je potaknuti jačanje investicijske aktivnosti u domaćem gospodarstvu, omogućiti jačanje konkurentnosti domaćih gospodarskih subjekata, ali i omogućiti uspješnu tranziciju prema zelenim i digitalnim tehnologijama kao osnovici buduće održivosti i konkurentnosti domaćeg gospodarstva", objavljeno je na stranicama MINGOR-a

U skladu s regulatornim okvirom za provedbu i korištenje sredstava, sve investicije koje će biti financirane sredstvima NPOO-a moraju zadovoljavati kriterije načela nenanošenja bitne štete okolišnim i klimatskim ciljevima Europske unije (Do No Significant Harm - DNSH). 

Početak provedbe ovih instrumenata planiran je u drugom tromjesečju ove godine.