Poljska je zatražila besplatne dozvole za emisije CO2 u vrijednosti 7 mlrd. eura za svoje elektrane od kojih najmanje jedna uopće ne postoji! Poljska je za tako prijavila i elektranu na ugljen Łęczna na istoku zemlje, a jedini je problem što te elektrane nema! Iako je projekt gradnje formalno počeo te je 'realizacija u tijeku', činjenica je da na polju predviđenom za novu elektranu nema nikakvih vidljivih znakova građevinskih radova. Štoviše, lokalni farmeri na tom polju i dalje uzgajaju nasade. Europska unija predviđa izuzeća od plaćanja emisijskih kvota za elektrane čiji su projekti fizički započeti prije 31.12.2008. godine te ako su im dozvole za emisije izdane prije 30.6.2011, javlja britanski časopis 'Guardian'.