Hrvatske vode su prošle godine prikupile više od tisuću kubika otpada koji je zapeo u trstici uz obalu Neretve, a najveće količine otpada završe u moru, pa smeće dopluta i do Pelješca, Brača i Hvara, no kako piše Slobodna Dalmacija, situacija je sve gora i gora. Zagađenje Neretve cjelogodišnji je problem, kako u vrijeme poplava, tako i u ljetnom razdoblju. Područje Neretve pretvoreno je u prostore divljih odlagališta. Stanje je zbog toga alarmantno i zahtijeva žurno rješavanje, rekao je za list  Dragan Tolić iz Turističke zajednice Metkovića, koji kao jedino moguće rješenje navodi postavljanje pomične pregrade koja bi sprječavala plutanje otpada koritom Neretve. Fani Bojanić iz Hrvatskih voda  ističe kako VGO Split  o ovom problemu intenzivno raspravlja već od 2009. na Međudržavnom povjerenstvu za vodno gospodarstvo i da je preporučena izgradnja pomične pregrade za zadržavanje otpada, ali ništa se nije učinilo. Međutim, bosanskohercegovačka strana umanjuje problem. Iz Agencije za vodno područje u Mostaru napomenuli su da hidroelektrana Mostar ima obvezu čišćenja otpada na brani, što se i radi, te da monitoring na profilu Dračevo pokazuje da nema biološkog zagađenja. Dok je zakonom propisan način uklanjanja morskog otpada, riječni se uopće ne spominje. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode RH sufinancira dio hladnoga pogona broda čistača, a Sanja Radović iz tog ministarstva kaže da bi se brod mogao koristiti i na Neretvi u slučaju većih zagađenja. Problem otpada koji dopluta Neretvom pokušat će se riješiti novim Pravilnikom o gospodarenju morskim otpadom, koji se očekuje u srpnju.