Novi dokument Čistoće objašnjava zašto se ne može naplaćivati otpad po masi i pronaći neko drugo rješenje za zaštitu spremnika od neovlaštenog pristupa. Analiza pokazuje da brave na kontejnerima koštaju koliko i sam spremnik. Mogu se ugraditi tri brave: gravitacijska (cijena 250 – 300 kuna bez PDV-a), triangularna (oko 150 kuna bez PDV-a) i bravica s lancem (oko 120 kuna bez PDV-a) koja košta točno kao i jedan spremnik. Takvo rješenje bi povećalo cijenu spremnika za čak 200 %. Ako bi htjeli vagati otpad, cijeli sustav bi koštao 50 milijuna kuna a i ne bi bio potpuno precizan. Što se tiče otpadomjera, oni bi mjerili samo koliko je tko puta bacio vrećicu sa smećem u kontejner, ali i ne koliko je bilo otpada i kojeg. Studija također objašnjava da su podzemni kontejneri mogući u centru Zagreba, ali ne svuda zbog previše podzemnih instalacija. Na kraju, Čistoća ističe da senzori popunjenosti spremnika su predviđeni za spremnike u reciklaži i to za one koji su na zelenim otocima, objavio je Večernji list.