Kako je priopćeno iz Ministarstva zaštite okoliša i energetike, 18. prosinca 2017., postignut je načelni dogovor Vijeća Europske unije i Europskog parlamenta oko četiri zakonska prijedloga u području gospodarenja otpadom znanih kao “paket za otpad”, u prvom redu se to odnosi na novu krovnu direktivu o otpadu. Ključni elementi “paketa za otpad” tiču se novih ciljeva u pogledu smanjenja i recikliranja otpada za razdoblje do 2025., 2030. i 2035. godine, jasnijih metoda i pravila za mjerenje učinaka u provedbi ciljeva, preciznijih zahtjeva koji se odnose na odvojeno prikupljanje otpadom, kao i na snažniju implementaciju reda prvenstva postupanja s otpadom kroz ekonomske instrumente i dodatne mjere s ciljem smanjenja otpada. Novi ciljevi i pravila imaju za svrhu promovirati kružno gospodarstvo, a doprinijeti će ekonomskom rastu, otvaranju radnih mjesta, zaštiti okoliša, održivosti i poboljšanju kvalitete ljudskih života. Konačni tekst prijedloga novoga zakonskoga paketa u području gospodarenja otpadom bit će gotov u prvom kvartalu 2018. godine, nakon čega će biti upućen u Europski parlament na prvo čitanje.