Uredba o praćenju emisija stakleničkih plinova, politike i mjera za njihovo smanjenje u Republici Hrvatskoj (NN 5/2017) propisuje popis stakleničkih plinova, način i metodologiju praćenja emisija stakleničkih plinova, podatke o njihovim emisijama, rokove za izradu i dostavu izvješća Tajništvu Okvirne konvencije Ujedinjenih naroda o promjeni klime (UNFCCC) i Europskoj komisiji, način izrade inventara (izračuna) tih emisija, način verificiranja izvješća i način i rokove dostavljanja podataka Hrvatskoj agenciji za okoliš i prirodu, način praćenja ispunjenja nacionalne godišnje kvote, način trgovanja s dijelom nacionalne godišnje kvote, način korištenja jedinica proizašlih iz provedbe projektnih aktivnosti i način izvješćivanja EK-a o ispunjenju obveze ograničenja emisija do visine nacionalne godišnje kvote.
Donijela ju je Vlada, na osnovi Zakona o zaštiti zraka (NN 130/20111 i 47/2014) i njome se osiguravaju pretpostavke za provedbu više europskih propisa iz područja zaštite okoliša, a posebice o praćenju i izvješčivanju o štetnim emisijama u okoliš. Pri tome se praćenje emisija stakleničkih plinova i ispunjenja nacionalne godišnje kvote ostvaruje na osnovi:
• Nacionalnog sustava za izračun i izvješćivanje o antropogenim emisijama iz izvora i uklanjanja pomoću odliva stakleničkih plinova
• Nacionalnog sustava za praćenje politike i mjera smanjenja emisija i projekcije
• Registra Unije.
Tako napravljena izvješća objavljuju se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike i HAOP-a.
Uredba stupa na snagu osam dana nakon objave u 'Narodnim novinama', tj. 26.1.2017. godine, kada ujedno prestaje važiti dosadašnja Uredba o praćenju emisija stakleničkih plinova, politike i mjera za njihovo smanjenje u Republici Hrvatskoj NN 87/2012).