Europska komisija (EK) jučer je objavila nove tehničke smjernice za pripremu infrastrukturnih projekata za klimatske promjene u razdoblju 2021. – 2027. 

Smjernice će pridonijeti uključivanju klimatskih pitanja u buduća ulaganja i razvoj infrastrukturnih projekata od zgrada, mrežne infrastrukture i niza izgrađenih sustava i imovine. Tako će se europskim institucionalnim i privatnim ulagateljima omogućiti da donose informirane odluke o projektima koji su u skladu s Pariškim sporazumom, izvijestila je EK.


Zeleniji rashodi

Jučerašnje smjernice pomoći će EU-u da provede Europski zeleni plan, europski propis o klimi, ali i da mu rashodi budu zeleniji. 

One su u skladu s ciljem smanjenja emisija stakleničkih plinova za 55 posto do 2030. i postizanjem klimatske neutralnosti do 2050.; slijede načelo 'energetska učinkovitost na prvome mjestu' i načelo 'ne nanosi bitnu štetu'; ispunjavaju zahtjeve iz zakonodavnih akata za nekoliko fondova EU-a, i to za program InvestEU, Instrument za povezivanje Europe (CEF), Europski fond za regionalni razvoj (EFRR), Kohezijski fond (KF) i Fond za pravednu tranziciju (FPT).